Iselin Landa Osmo

Erfaring

2017 - 2018
Førstekonsulent, NAV Lønnsgaranti Vardø
2018 - 2020
Rådgiver, Sjøfartsdirektoratet
2020 - 2022
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS
2022 - Nå
Advokat, Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

Utdanning

2011 - 2017
Mastergrad i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Relaterte saker

Publisert: 29. juni 2021

Forsikringsselskap kan påleggje forsikra å gjennomføre inngrep for å sikre at tapsavgrensingsplikta vert vareteke

Høgsterett fastset at forsikringsselskap kan påleggje den forsikra å gjennomføre inngrep for å sikre at tapsavgrensingsplikta vert vareteke.

Publisert: 29. mars 2021

Høyesterett slår fast at arbeidssøkere bare plikter å opplyse om tidligere arbeidskonflikter dersom det blir stilt spørsmål om dette

I en nylig avsagt dom fra Høyesterett var forholdet at en servitør som var ansatt på prøve, ble oppsagt i prøvetiden.  Arbeidsgiver begrunnet oppsigelsen med begrunnelse i manglende pålitelighet ved at han ved ansettelsen ikke hadde opplyst at han var blitt avskjediget av sin forrige arbeidsgiver på grunn av trusler og samarbeidsproblemer. Arbeidstaker aksepterte ikke […]

Publisert: 10. november 2020

Ny advokatfullmektig