Louise Strømsvold Størksen

Erfaring

2017 - 2018
Førstekonsulent, Statens Vegvesen
2018 - Nå
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

Utdanning

2012 - 2017
Master i Rettsvitenskap, UiB

Relaterte saker

Publisert: 2. mars 2019

Krav om bruksrett til eksisterende vei

Du har akkurat kjøpt deg en ny eiendom. Det viser seg at eieren av den private veien som fører til eiendommen, ikke vil la deg bruke veien. Hva gjør du? Kan du sikre deg atkomst langs den private veien? Spørsmålet blir om du kan påtvinge deg en rettighet i veien, og hvordan en slik rettighet eventuelt skal verdsettes.