Magnus Stene Holstad

Erfaring

2021 - Nå
Advokatfullmektig Eurojuris Haugesund
2021 - 2021
Masterstipendiat - Klagenemndssekretariatet for offentlige anskaffelser
2020 - 2020
Statens Vegvesen - Plan- og utbygging - ferievikar
2019 - 2019
Researcher - JUC

Utdanning

2019 - 2021
Københavns Universitet - University of Copenhagen. Master of Laws - LLM - Rettsvitenskap
2016 - 2019
Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder - Bachelor of Laws - LLB - Rettsvitenskap
2014 - 2015
Universitetet i Agder- Årsstudium - historie

Verv

2017 - 2018
Saksbehandler - Studentjuristen

Relaterte saker

Publisert: 23. november 2021

Muligheter for klage ved offentlige anskaffelser

Vurderinger før man velger å klage Det vil være fornuftig at man tar en grundig vurdering av begrunnelsen oppdragsgiveren har gitt før man bestemmer seg for å klage. Oppdragsgiver har begrunnelsesplikt, og begrunnelsen skal ha et innhold som gjør at de berørte leverandørene får kjennskap til de betraktninger oppdragsgiveren har gjort ved beslutningen. I sak […]