Magnus Stene Holstad

Erfaring

2023 - Nå
Advokat Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS
2021 - 2023
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS
2021 - 2021
Masterstipendiat - Klagenemndssekretariatet for offentlige anskaffelser
2020 - 2020
Statens Vegvesen - Plan- og utbygging - ferievikar
2019 - 2019
Researcher - JUC

Utdanning

2019 - 2021
Københavns Universitet - University of Copenhagen. Master of Laws - LLM - Rettsvitenskap
2016 - 2019
Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder - Bachelor of Laws - LLB - Rettsvitenskap
2014 - 2015
Universitetet i Agder- Årsstudium - historie

Verv

2017 - 2018
Saksbehandler - Studentjuristen

Relaterte saker

Publisert: 24. juni 2022

Ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen. For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023. Det at små elektriske kjøretøy også […]

Publisert: 23. november 2021

Muligheter for klage ved offentlige anskaffelser

Vurderinger før man velger å klage Det vil være fornuftig at man tar en grundig vurdering av begrunnelsen oppdragsgiveren har gitt før man bestemmer seg for å klage. Oppdragsgiver har begrunnelsesplikt, og begrunnelsen skal ha et innhold som gjør at de berørte leverandørene får kjennskap til de betraktninger oppdragsgiveren har gjort ved beslutningen. I sak […]