Roe Lauvås om taushetsplikt og barnevern

Roe Lauvås (H)

Erfaring

2004 - Nå
Godkjent møterett for Norges Høyesterett.
2008 - Nå
Godkjent spesialist i internasjonal familierett
2001 - Nå
Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS
1985 - 2001
Advokatene Talmo, Kvamme og Lauvås
1979 - 1985
Rådmann Etne kommune
1978 - 1979
Juridisk konsulent, Stord kommune

Utdanning

1977
Cand. Jur Universitet i oslo
1978
Norges Kommunal og Sosialhøyskole, spesialisering i kommunal økonomi, planlegging og administrasjon

Relaterte saker

Publisert: 1. august 2018

Advokat Roe Lauvås fratrer som pensjonist og en epoke er over for oss

Advokat (H) Roe Lauvås er en av våre grunnleggere og har vært svært sentral i den betydelige endringen og ekspansjonen vårt firma har gjennomgått de senere år.  Han har også vært en pådriver i utviklingen av Eurojuris Norge, bl.a. som styremedlem i en periode som var svært viktig for utformingen av  selskapet til det integrerte samarbeidet dette […]

Publisert: 30. april 2018

Kommunalt selvstyre – får de kommunalt folkevalgte styre?

Forvaltingssystemet – lokal forankring I de senere år har den enkelte kommune fått større frihet til å organisere sin egen virksomhet.  Formannskapslovene fra 1837 etablerte en kommunestruktur der disse ble instituert som styringsorgan lokalt. Formannskapsloven fastsatte regler for kommunens interne styringssystem og for saksbehandlingen i disse kommunale styringsorganene.  Vi fkk dermed en lovregulering av hva som var kommunens […]

Publisert: 19. juni 2017

Er taushetsplikt årsaken til at barn ikke får nødvendig hjelp?

Vi er 6 advokater med til sammen mer over 90 års yrkeserfaring, som alle er sterkt engasjert i barnevernssaker og som nå er redd for at ikke ondet nå tas ved roten, men bare bortforklares med at taushetsplikten er problemet. Etter vår oppfatning er problemet at offentlige instanser ikke gjør sin plikt til følge opp […]