Silje Christine Hellesen

Silje Christine Hellesen

advokat

90897133 / 90897133 / sch@eurojuris.no

Erfaring

2015 - Nå
Advokat, Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS
2012 - 2015
Dommerfullmektig, Haugaland tingrett
2009 - 2012
Studieleder/rådgiver, Høgskolen Stord/Haugesund
2009 - 2012
Advokat/familiemekler (deltid), Advokatene ved Smedasundet
2007 - 2009
Politifullmektig/politiadvokat, Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Utdanning

2004
Mellomfag i dansevitenskap, Høgskolen i Oslo og NTNU
2008
Praktisk pedagogisk utdanning, Høgskolen Stord/Haugesund
2006
Mastergrad rettsvitenskap, Universitet i Bergen

Relaterte saker

Publisert: 4. desember 2019

Handleplikt mot mishandling av barn – ny dom fra Høyesterett

Saken gjaldt spørsmålet om en stefar kan straffes for medvirkning til en mors mishandling av sine tre barn. Stefaren hadde enkelte ganger forsøkt å skjerme barna, men da moren kastet datteren så hardt i gulvet at hun ble påført alvorlige hjerneskader, ventet han i tre dager før han ringte etter ambulanse. Jenten døde etter to […]

Publisert: 16. september 2019

Norge dømt for brudd på EMK art. 8 i tvangsadopsjonssak

Norge dømt for brudd på EMK

Publisert: 6. juni 2018

Advokat Silje Christine Hellesen i NRK Ukeslutt

Sverige har nylig vedtatt en ny samtykkelov, som innebærer at man plikter å forsikre seg om at den annen part deltar frivillig når man har sex med en person.  Seksuell omgang med en person som ikke har samtykket uttrykkelig eller ved handling vil kunne bli regnet som voldtekt. Vår advokat Silje Christine Hellesen mener at Norge bør innføre en […]

Publisert: 8. mars 2018

Gratulerer med Kvinnedagen

Vi gratulerer alle med Kvinnedagen, som våre advokater markerer ved #metoo-seminar på Festiviteten sammen med Haugesunds Avis og deltakelse på ulike arrangementer for øvrig.  Tradisjonen tro kjører vi også en annonse som markerer vårt ønske om kjønnsbalanse i advokatbransjen.  

Publisert: 31. juli 2017

Advokat Silje Christine Hellesen i ukens «sommerprat» med Haugesunds Avis

Silje Christine Hellesen er etter hvert viden kjent i Haugesundregionen for sitt aktive engasjement så vel innenfor jussen som på diverse lokale og nasjonale kamparenaer.  Hun er bl.a. leder av Haugesund krets av Den norske Advokatforening, aktiv i kvinnesaksarbeidet og brenner for sitt styreverv i Rabinowitz-seminaret.  Hennes politiske engasjement kommer også tydelig til kjenne i Haugesunds Avis’ […]

Publisert: 19. juni 2017

Ventetiden ved Haugaland tingrett går på rettssikkerheten løs

I artikkelen tar Haugesunds Avis utgangspunkt i en forestående straffesak for Haugaland tingrett, hor tiltaltes unge sønner hevder de i flere år levde med vold og frykt for sin far, inntil den eldste sa stopp. Nå opplyser de at de opplever ventetiden i rettsapparatet som minst like ille.  De mener at ventetiden går på rettssikkerheten løs. Det er […]

Publisert: 10. mars 2017

Store tanker finnes også i små byer

«Advokatbransjen er fremdeles mannsdominert. Heldigvis er fremtiden mer fargerik», lød annonseteksten. På det øverste bildet i annonsen ser man bare menn, mens kjønnsbalansen er mer tidsriktig på det nederste bildet. – De fleste jusstudentene er kvinner, og kvinnene får best karakterer på studiet. Advokatbransjen går fremover, men fortsatt er det ubalanse. Med annonsen ønsket vi […]