Werner Dagsland

advokatfullmektig

52701030 / 91106768 / werner.dagsland@eurojuris.no

Erfaring

2007 - 2008
NAV Laksevåg Trygd
2008 - 2012
Arbeidstilsynet, Oslo
2012 - 2019
Sjørfartsdirektoratet

Utdanning

2000 - 20007
Master i Rettsvitenskap, Universitet i Bergen

Relaterte saker

Publisert: 16. januar 2020

Sykemelding betyr ikke nødvendigvis rett til sykepenger

«Selv om den vanlige oppfatningen er at det er legen som sykmelder, så er altså legens sykmelding formelt sett bare en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger», uttaler Høyesterett. I denne saken vurderte Nav at selv om de var enig i sykdomsbeskrivelsen, var de ikke enig i legeerklæringen som sa at plagene medførte at […]