Ferie – og endelig tid til å sette seg ned og få laget den fremtidsfullmakten du har tenkt på i lang tid…

De fleste har muligens fått med seg at fremtidsfullmakt er noe hver og en av oss bør ha, men som de færreste likevel har tatt seg tid til å opprette. 

Men hva er egentlig en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et juridisk dokument som lar en person (fullmaktsgiver) utpeke en eller flere personer (fullmektig) til å handle på deres vegne hvis de en dag blir ute av stand til å ta vare på seg selv, for eksempel på grunn av demens, alvorlig svekket helbred eller annen alvorlig sykdom.

Hvorfor det er viktig å ha en fremtidsfullmakt?

Selvbestemmelse: Den gir fullmaktsgiveren mulighet til å bestemme hvem som skal ta beslutninger på deres vegne, i stedet for at dette blir bestemt av andre eller av myndighetene.

Personlig tilpasning: Fullmaktsgiveren kan spesifisere hvilke områder fullmakten skal dekke, for eksempel økonomi, personlige forhold, eller helsemessige beslutninger.

Forhindre konflikt: En klar og tydelig fremtidsfullmakt kan bidra til å unngå konflikter blant familiemedlemmer om hvem som skal ta ansvar, og hvilke beslutninger som skal tas.

Juridisk beskyttelse: Det gir juridisk støtte til fullmektigen til å handle på vegne av fullmaktsgiveren, noe som kan være nødvendig i forhold til banker, eiendomstransaksjoner og andre viktige beslutninger.

Unngå offentlig vergemål: Uten en fremtidsfullmakt kan det være nødvendig å oppnevne en offentlig verge, noe som kan være en mer tidkrevende og mindre personlig prosess.

En fremtidsfullmakt må opprettes mens fullmaktsgiveren fortsatt er i stand til å forstå betydningen av den, og den må oppfylle visse formkrav for å være gyldig, som å være skriftlig og signert i nærvær av to vitner.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater om du har spørsmål, eller trenger bistand til å opprette en fremtidsfullmakt.