Om Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS ble etablert i 2010 som en fortsettelse av advokatfirmaet Talmo, Kvamme og Lauvås. Våre advokater/advokatfullmektiger finner du på våre  kontorer i Haugesund, Etne og Åkra.

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS er tilsluttet Eurojuris Norge.

Eurojuris Norge AS

Eurojuris Norge AS er tilsluttet det internasjonale advokatfellesskapet Eurojuris International og ble etablert i 1991 som en sammenslutning av selvstendige advokatfirmaer spredt over det ganske land.  I øyeblikket er vi representert i samtlige landets fylker med unntak av Finnmark.

Eurojuris Norge AS eies i dag av 16 advokatvirksomheter, som gjennom selskapet samarbeider tett og integrert.  Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene.

De rundt 200 advokatene i Eurojuris Norge tilbyr juridiske tjenester av høy kvalitet til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris.

Gjennom Eurojuris Norge AS har vi inngått samarbeidsavtaler med NHO og If Skadeforsikring AS, som sikrer gode og prisriktige lokale tjenester til medlemmer og forsikringstakere.

Ønsker du å komme i kontakt med et av våre norske samarbeidskontor eller vil du vite mer informasjon om Eurojuris Norge kan du lese  her .

Eurojuris International

Vårt mål er å forsyne selskaper, sammenslutninger, offentlige myndigheter og private klienter med direkte juridisk rådgivning og lokal representasjon verden over.

EUROJURIS er det ledende tettverket av uavhengige advokatfirmaer i Europa, med medlemmer lokalisert i 650 ulike byer/steder i om lag 50 land, ikke bare i Europa men verden over.  Eurojuris International består av om lag 600 advokatfirmaer og 6 000 advokater.

Som klient i et EUROJURIS advokatfirma, vil du ha tilgang til et verdensomspennende nettverk, hvor din advokat enten jan kontakte en passende advokat i utlandet på dine vegner, eller forsyne deg med detaljer om den juridiske kollega han/hun mener du bør kontakte.

I tillegg er alle Eurojuris firma definert ved interne kvalitetsstandarder hva angår salærer, kunnskap om fremmede språk, oppfølgning og konfidensialitet.  Vi er opptatt av at dynamiske styringsprosedyrer og arbeidsmetoder skal være skreddersydd i forhold til så vel medlemmers som klienters behov og kontinuerlige utviking.

EUROJURIS’ hovedkvarter ble første gang innvilget ISO 9001 sertifisering i 2005 og har beholdt denne kvalifikasjonen siden.

EUROJURIS organiserer anslagsvis 100 events/treningsdager årlig, som er eksklusivt tilgjengelig for Eurojuris medlemmer.

Dersom du ønsker å finne en Eurojuris advokat i utlandet selv eller ganske enkelt ønsker mer informasjon om Eurojuris International, kan du trykke her