Endring i inntektsgrense for fri rettshjelp fra januar 2022

Fra første januar 2022 er inntektsgrensene for rett til å motta fri rettshjelp endret.

De nye grensene er:

  • Enslige                                              kr. 320.000,-
  • Ektefeller/samboere:                     kr. 490.000,-

Dette betyr f.eks. at de som mottar minstesatsene på uføretrygd nå endelig oppfyller vilkårene for å kunne få fri rettshjelp.

Typiske saker du muligens kan få fri rettshjelp i er bl.a.:

  • NAV-saker
  • Arbeidstaker som er sagt opp fra et arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven
  • Leietaker som er oppsagt i fra sitt leieforhold og ønsker å protestere på oppsigelsen
  • Foreldretvister om foreldreansvar, fast bosted og/eller samvær

Det er også viktig å presisere at det ikke er slik at en kan få fri rettshjelp i alle typer saker, selv om en oppfyller inntekts- og formuesvilkårene. Mer utfyllende opplisting over mulige tilfeller som kan gi rett til fri rettshjelp finnes i rettshjelploven §§ 11 og 16.

Formuesgrensen forblir uendret på kr. 100.000,-.

Dersom du er i tvil om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, kan du kontakte vår advokat Anders Gustavsen for en uforpliktende innledende samtale.

Relaterte saker

Publisert: 21. november 2023

Ny rettsskandale under oppseiling?

Saken gjelde en dame som i underrettene ble dømt for promillekjøring under påvirkning av cannabis. Hun erkjente at hun bruker cannabis medisinsk, og at hun hadde tatt cannabis-medisin mer enn åtte timer før hun satte seg bak rattet. Hun mente imidlertid at hun var klinisk edru, selv om omregning etter de faste vilkårene viste at […]

Publisert: 21. november 2023

Thor Harald Eike prosederer prinsipiell barnevernssak for Høyesterett

Saken gjelder spørsmålet om domstolene kan fastsette plassering i institusjon når dette ikke er vurdert av barneverns- og helsenemnda. I en barnevernssak hadde fylkesnemnda fastsatt omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem. Ved anke til tingretten ble omsorgsovertakelsen stadfestet, men det ble fastsatt plassering i institusjon. Lagmannsretten tok stilling til om vilkårene for omsorgsovertakelse for datteren etter […]

Publisert: 6. november 2023

Vi bistår organisasjoner og utøvere i idrettsrettslige spørsmål

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.  Virksomheten er regulert av NIFs lov, som blant annet inneholder straffebestemmelser med disiplinær- og sanksjonsregler rettet mot overtredelser av regelverket. Sanksjonssystemet er utformet for å kunne håndtere et bredt spekter av situasjoner og overtredelser, fra mindre forseelser […]

Publisert: 26. september 2023

Nye kloke hoder!               

Elisabeth Torkellsen og Vebjørn Søndenaa Rullestad fra henholdsvis Veavågen og Skjold tiltrådte i august som nye advokatfullmektiger. De er begge nyutdannede fra studier i Bergen og er klare for spennende dager i advokatbransjen.  

Publisert: 20. september 2023

Advokatbevilling til Magnus Stene Holstad

Etter å ha arbeidet hos oss som advokatfullmektig siden august 2021 mottok Magnus Stene Holstad tidligere denne uken sin advokatbevilling. I fullmektigperioden har han arbeidet innenfor et bredt spekter av områder med særlig fokus på sivile tvister på vegne av privat- og næringsklienter.   Vi gratulerer!

Publisert: 18. september 2023

Advokat Ben Einar Grindhaug gjenoppnevnt som fast forsvarer

Ved oppnevningen har Domstolsadministrasjonen særlig lagt vekt på hans formelle og personlige kvalifikasjoner.  Nærhet og tilgang til domstolene er også tillagt vekt, sammen med domstolenes erfaring med hans arbeid i forrige periode.  Det er gledelig å se at begge domstolslederne lokalt/regionalt dermed har satt pris på hans solide kompetanse og lokale tilhørighet ved oppnevningen for […]