Endring i inntektsgrense for fri rettshjelp fra januar 2022

Fra første januar 2022 er inntektsgrensene for rett til å motta fri rettshjelp endret.

De nye grensene er:

  • Enslige                                              kr. 320.000,-
  • Ektefeller/samboere:                     kr. 490.000,-

Dette betyr f.eks. at de som mottar minstesatsene på uføretrygd nå endelig oppfyller vilkårene for å kunne få fri rettshjelp.

Typiske saker du muligens kan få fri rettshjelp i er bl.a.:

  • NAV-saker
  • Arbeidstaker som er sagt opp fra et arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven
  • Leietaker som er oppsagt i fra sitt leieforhold og ønsker å protestere på oppsigelsen
  • Foreldretvister om foreldreansvar, fast bosted og/eller samvær

Det er også viktig å presisere at det ikke er slik at en kan få fri rettshjelp i alle typer saker, selv om en oppfyller inntekts- og formuesvilkårene. Mer utfyllende opplisting over mulige tilfeller som kan gi rett til fri rettshjelp finnes i rettshjelploven §§ 11 og 16.

Formuesgrensen forblir uendret på kr. 100.000,-.

Dersom du er i tvil om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, kan du kontakte vår advokat Anders Gustavsen for en uforpliktende innledende samtale.

Relaterte saker

Publisert: 27. desember 2021

Eurojuris informerer 3/21 – Eiendom og eiendomstransaksjoner

Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig, både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon. En strukturert gjennomføring tar tid, går i ulike faser og fordrer et planmessig samspill mellom utvikler, kommune, investor, bank, entreprenør og kjøper/leietaker. En godt planlagt og regulert prosess sikrer forutsigbarhet. Det krever kunnskap,  erfaring, oversikt og […]

Publisert: 27. desember 2021

Samboeravtale – hvorfor bør dere opprette den og hva bør den inneholde?

All erfaring viser at det er langt enklere å komme til enighet om oppgjøret ved samlivsbrudd eller død om man har en samboeravtale å forholde seg til.  Derfor er det viktig å opprette en samboeravtale som regulerer det økonomiske forholdet mellom partene. En samboeravtale er en avtale mellom samboere med formål å sikre ryddige økonomiske […]

Publisert: 27. desember 2021

Endring i inntektsgrense for fri rettshjelp fra januar 2022

De nye grensene er: Enslige                                              kr. 320.000,- Ektefeller/samboere:                     kr. 490.000,- Dette betyr f.eks. at de som mottar minstesatsene på uføretrygd nå endelig oppfyller vilkårene […]

Publisert: 25. november 2021

Fornying av offshoreflåten

Maritimt Forum foreslår at det etableres et resirkuleringsfond for offshorefartøy. Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund støtter helhjertet dette initiativet.

Publisert: 23. november 2021

Muligheter for klage ved offentlige anskaffelser

Vurderinger før man velger å klage Det vil være fornuftig at man tar en grundig vurdering av begrunnelsen oppdragsgiveren har gitt før man bestemmer seg for å klage. Oppdragsgiver har begrunnelsesplikt, og begrunnelsen skal ha et innhold som gjør at de berørte leverandørene får kjennskap til de betraktninger oppdragsgiveren har gjort ved beslutningen. I sak […]

Publisert: 18. november 2021

Nye regler ved kjøp- og salg av bolig

Risiko ved boligkjøp: Kjøp og salg av bolig er alltid veldig viktig for partene. Risikoen ved boligkjøp er derimot ikke jevnt fordelt slik dagens regler er utformet. Så godt som alle brukte boliger selges i dag med et generelt «som den er»-forbehold. Det innebærer at med mindre selger har gitt feilaktige opplysninger om boligen, eller […]