Endring i inntektsgrense for fri rettshjelp fra januar 2022

Fra første januar 2022 er inntektsgrensene for rett til å motta fri rettshjelp endret.

De nye grensene er:

  • Enslige                                              kr. 320.000,-
  • Ektefeller/samboere:                     kr. 490.000,-

Dette betyr f.eks. at de som mottar minstesatsene på uføretrygd nå endelig oppfyller vilkårene for å kunne få fri rettshjelp.

Typiske saker du muligens kan få fri rettshjelp i er bl.a.:

  • NAV-saker
  • Arbeidstaker som er sagt opp fra et arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven
  • Leietaker som er oppsagt i fra sitt leieforhold og ønsker å protestere på oppsigelsen
  • Foreldretvister om foreldreansvar, fast bosted og/eller samvær

Det er også viktig å presisere at det ikke er slik at en kan få fri rettshjelp i alle typer saker, selv om en oppfyller inntekts- og formuesvilkårene. Mer utfyllende opplisting over mulige tilfeller som kan gi rett til fri rettshjelp finnes i rettshjelploven §§ 11 og 16.

Formuesgrensen forblir uendret på kr. 100.000,-.

Dersom du er i tvil om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, kan du kontakte vår advokat Anders Gustavsen for en uforpliktende innledende samtale.

Relaterte saker

Publisert: 9. januar 2023

«Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit»

Med en stadig mer digital hverdag er problemstillingen som tas opp i artikkelen til NRK noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i.  Behovet for å ha det formelle i orden før man hjelper eldre slektninger eller bekjente via digitale ordninger er viktig. Løsningen på dilemmaet er i de aller fleste tilfeller en […]

Publisert: 3. januar 2023

Regelendring med stor betydning for entreprenørene

  Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale […]

Publisert: 28. november 2022

Kommunal vei gjøres privat

Publisert: 28. november 2022

Justisdepartementet endrer utvisningspraksis etter dom i Høyesterett

Først i oktober opphevet Justisdepartementet omsider sin instruks om at UDI konsekvent skulle vurdere utvisning også av EØS-borgere ved naskerier og mindre tyverier.  Dermed må også den norske utvisningspraksisen endres. Ifølge Haugesunds Avis og FriFagbevegelse har Justisdepartementet bedt UDI vurdere hvordan Norge kan holde fast på sin strenge utvisningspraksis som virkemiddel mot vinningskriminalitet. UDI har […]

Publisert: 18. november 2022

Høyesterett har avklart når en gave fra et uskiftebo står «i misforhold til formuen i boet»  

Saken gjaldt en mann som satt i uskiftet bo, og som etter ektefellens død hadde innledet samboerskap med en annen.  Mannen ga bort et pengebeløp til samboerens livsarvinger som tilsvarte like over 20 prosent av verdiene i uskifteboet på gavetidspunktet.  Livsarvingene til mannen anførte at gaven sto i misforhold til formuen i uskifteboet og krevde […]