Endring i inntektsgrense for fri rettshjelp fra januar 2022

Fra første januar 2022 er inntektsgrensene for rett til å motta fri rettshjelp endret.

De nye grensene er:

  • Enslige                                              kr. 320.000,-
  • Ektefeller/samboere:                     kr. 490.000,-

Dette betyr f.eks. at de som mottar minstesatsene på uføretrygd nå endelig oppfyller vilkårene for å kunne få fri rettshjelp.

Typiske saker du muligens kan få fri rettshjelp i er bl.a.:

  • NAV-saker
  • Arbeidstaker som er sagt opp fra et arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven
  • Leietaker som er oppsagt i fra sitt leieforhold og ønsker å protestere på oppsigelsen
  • Foreldretvister om foreldreansvar, fast bosted og/eller samvær

Det er også viktig å presisere at det ikke er slik at en kan få fri rettshjelp i alle typer saker, selv om en oppfyller inntekts- og formuesvilkårene. Mer utfyllende opplisting over mulige tilfeller som kan gi rett til fri rettshjelp finnes i rettshjelploven §§ 11 og 16.

Formuesgrensen forblir uendret på kr. 100.000,-.

Dersom du er i tvil om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, kan du kontakte vår advokat Anders Gustavsen for en uforpliktende innledende samtale.

Relaterte saker

Publisert: 24. april 2023

Vi ansetter nok en advokatfullmektig

Elisabeth Torkellsen er ansatt som advokatfullmektig hos oss.  Elisabeth er «ekte Karmøybu», oppvokst på beste vestkant og er utdannet ved Universitetet i Bergen.  Hun tiltrer i august 2023.

Publisert: 31. mars 2023

Endringer i innleiereglene får store konsekvenser for næringslivet i vår region

Bakgrunn Den store hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker (et såkalt «topartsforhold»). Midlertidig ansettelse og innleie er unntak fra dette, og krever hjemmel i lov for å være tillatt. Solbergregjeringen utvidet retten til innleie og midlertidig ansettelse for å gi virksomhetene mer fleksibilitet. Støre-regjeringen har varslet – og […]

Publisert: 19. mars 2023

Kvinnovasjonssamling hos Eurojuris Haugesund

Selv om det har vært en positiv utvikling, er det fortsatt arbeid å gjøre for å øke antall kvinnelige styremedlemmer i mindre selskaper og i andre bransjer enn de mest tradisjonelle. Det er også viktig å fortsette arbeidet med å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, slik at flere kvinner blir kvalifiserte til å ta på […]

Publisert: 8. mars 2023

Gratulerer med Kvinnedagen

Så langt har ingen land i verden oppnådd full likestilling, selv om temaet har stått på agendaen i mer enn 100 år. Fortsatt opplever mange kvinner og jenter diskriminering basert på kjønn, bl.a. knyttet til manglende rett til utdanning og helsetjenester, vold i hjemmet, tvangs­ekteskap, kjønnslemlestelse og menneske­handel. Kvinner har dessuten i snitt lavere lønn […]

Publisert: 9. januar 2023

«Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit»

Med en stadig mer digital hverdag er problemstillingen som tas opp i artikkelen til NRK noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i.  Behovet for å ha det formelle i orden før man hjelper eldre slektninger eller bekjente via digitale ordninger er viktig. Løsningen på dilemmaet er i de aller fleste tilfeller en […]

Publisert: 3. januar 2023

Regelendring med stor betydning for entreprenørene

  Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale […]