I mars 2017 ga styret i Eurojuris International grønt lys for å realisere ekspansjonen av nettverket mot Asia.  Det ble besluttet å tillate inkorporeringen av et nytt ledd  kalt Asiajuris, hvor advokatfirma lokalisert i Asia kan bli medlemmer, bygge nettverk lokalt og samtidig slutte seg til den store Eurojuris-familien.

Vi har sterk tro på at Asiajuris vil være en svært viktig utvidelse av Eurojuris, som vil være nyttig for så vel oss som våre kunder.  Etableringen åpner dørene til et raskt voksende marked, som er eller vil bli sentralt for så vel advokatfirma som andre næringsvirksomheter ettersom handelsforbindelsene mot Asia stadig øker.

Dersom du ønsker å vite mer om Asiajuris følger du denne linken:  www.asiajuris.net