Fra advokatfullmektig til advokat

Iselin Landa Osmo har mottatt advokatbevilling. Iselin Landa Osmo kom til oss høsten 2020 fra stilling som jurist i Sjøfartsdirektoratet, og har som fullmektig opparbeidet seg erfaring innen en rekke ulike rettsområder.

Iselin Landa Osmo vil fortsatt jobbe innenfor ulike rettsområder, men med hovedvekt på bistand overfor våre næringsklienter.

Relaterte saker