Fremtidsfullmakt i Corona-tider

Mange eldre opplever i disse tider vanskeligheter med å ordne opp for seg overfor banker og andre instanser, det være seg for at f. eks bankene holder lukket eller fordi man selv ikke ønsker å forlate hjemmet i frykt for smitte.

Mange eldre har etterhvert fått opprettet fremtidsfullmakter, men slike fullmakter gjelder ikke før det er på grunn av demens eller annen alvorlig sykdom man trenger fullmakten. Man kan derimot opprette en vanlig fullmakt eller en vedvarende fremtidsfullmakt slik at andre kan opptre på dine vegne.

En fremtidsfullmakt er tenkt benyttet en gang i fremtiden når man er blitt så dårlig fungerende av demens eller annen alvorlig sykdom at man ikke greier å ivareta sine egne interesser selv.
En vedvarende fullmakt derimot, trer ikraft fra dens opprettelse slik at den først kan brukes som en vanlig fullmakt, og deretter går over til å fungere som en fremtidsfullmakt når vilkårene for fremtidsfullmaktens ikrafttredelelse er oppfylt.
 
Hvis du har signert en vedvarende fullmakt og ønsker at den en gang i fremtiden eventuelt også skal fungere som din fremtidsfullmakt, må fullmakten oppfylle formkravene til en fremtidsfullmakt. Den vedvarende fullmakten vil da kunne benyttes som alminnelig fullmakt frem til du eventuelt blir for syk eller dement til selv å ivareta dine interesser.
 
Når den vedvarende fullmakten ikke lenger kan benyttes som alminnelig fullmakt, må det innhentes erklæring fra lege som viser et behovet for fremtidsfullmakt er til stede, og først da kan  Fylkesmannen stadfeste fremtidsfullmaktens ikrafttredelse.