Gratulerer med Kvinnedagen

Så langt har ingen land i verden oppnådd full likestilling, selv om temaet har stått på agendaen i mer enn 100 år. Fortsatt opplever mange kvinner og jenter diskriminering basert på kjønn, bl.a. knyttet til manglende rett til utdanning og helsetjenester, vold i hjemmet, tvangs­ekteskap, kjønnslemlestelse og menneske­handel. Kvinner har dessuten i snitt lavere lønn og stillingsandel enn menn, og er underrepresentert i styrerom og som ledere i næringslivet. Sistnevnte er vår egen bransje dessverre eksempel på.

Å markere kvinnedagen 8. mars er derfor fortsatt viktig!

FNs femte bærekraftmål handler om å oppnå likestilling og styrke kvinners stilling innen 2030. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettig­hetene, og anses som hinder for utvikling og fred. FN vektlegger samtidig at kvinner må sikres deltagelse og lederskap i beslutnings­prosesser og at politikk og lovverk må endres for å gi kvinner like rettigheter til økonomiske ressurser som land, eiendom, arv og naturressurser. Kvinners rettigheter er nedfelt i FNs kvinnekonvensjon.

Selv om Norge betraktes som et av verdens mest likestilte land, har også vi flere likestillingsutfordringer. Blant annet anbefaler FNs menneskerettig­hets­komiteer Norge å:

  • jobbe hardere for å minske lønnsgapet mellom kvinner og menn
  • sikre at familieliv ikke har negativ effekt på kvinners lønn
  • vurdere midlertidig kvotering for å sikre at flere kvinner får lederstillinger i akademia.

I tillegg er Norge, helt berettiget, «hengt ut» både av Amnesty og Europarådet fordi vi mangler en samtykkebasert voldtektsbestemmelse («samtykkelov»).

Målet vårt i Eurojuris Haugesund er å bidra til likestilling hver eneste dag. Men i dag – 8. mars – feirer vi kvinnene; både de smarte og sterke damene vi er så heldige å ha på kontoret samt verdens kvinner for øvrig.

I dag oppfordrer vi alle kollegaer og alle kontakter til å tenke gjennom: Hva kan du gjøre, for bedre å sikre likestilling der du er?

Og for å bidra til mer kjønnsbalanse i styrerommene, vil vår advokat Lise M. Østensjø Waage i nær fremtid holde styrekurs for kvinner – Stay tuned…

Relaterte saker

Publisert: 19. mars 2023

Kvinnovasjonssamling hos Eurojuris Haugesund

Selv om det har vært en positiv utvikling, er det fortsatt arbeid å gjøre for å øke antall kvinnelige styremedlemmer i mindre selskaper og i andre bransjer enn de mest tradisjonelle. Det er også viktig å fortsette arbeidet med å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, slik at flere kvinner blir kvalifiserte til å ta på […]

Publisert: 8. mars 2023

Gratulerer med Kvinnedagen

Så langt har ingen land i verden oppnådd full likestilling, selv om temaet har stått på agendaen i mer enn 100 år. Fortsatt opplever mange kvinner og jenter diskriminering basert på kjønn, bl.a. knyttet til manglende rett til utdanning og helsetjenester, vold i hjemmet, tvangs­ekteskap, kjønnslemlestelse og menneske­handel. Kvinner har dessuten i snitt lavere lønn […]

Publisert: 9. januar 2023

«Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit»

Med en stadig mer digital hverdag er problemstillingen som tas opp i artikkelen til NRK noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i.  Behovet for å ha det formelle i orden før man hjelper eldre slektninger eller bekjente via digitale ordninger er viktig. Løsningen på dilemmaet er i de aller fleste tilfeller en […]

Publisert: 3. januar 2023

Regelendring med stor betydning for entreprenørene

  Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale […]

Publisert: 28. november 2022

Kommunal vei gjøres privat