Kvinnovasjonssamling hos Eurojuris Haugesund

I Norge har det vært en økning i antall kvinnelige styremedlemmer de siste årene, takket være en rekke tiltak som er satt i gang for å fremme likestilling i arbeidslivet.  I dag er det flere enn 40% kvinnelige styremedlemmer i norske børsnoterte selskaper, og andelen fortsetter å øke. Dette er en betydelig økning fra bare noen år tilbake da det var svært få kvinner i styrene.

Kvinnelige styremedlemmer bringer med seg en rekke positive egenskaper til selskapene de er en del av. Forskning viser at bedrifter med flere kvinner i styrene har høyere avkastning på investeringer, bedre beslutningstaking, og en økt mangfoldighet i perspektiv og ideer.

Selv om det har vært en positiv utvikling, er det fortsatt arbeid å gjøre for å øke antall kvinnelige styremedlemmer i mindre selskaper og i andre bransjer enn de mest tradisjonelle. Det er også viktig å fortsette arbeidet med å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, slik at flere kvinner blir kvalifiserte til å ta på seg styreverv.

I samarbeid med Rogaland Ressurssenter inviterer vi til nettverkssamling om styrearbeid den 29. mars kl 18-20.30Samlingen inngår i prosjektet Kvinnovasjon, som har ambisjon om å gi kvinnelige ledere og gründere nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes i næringslivet.

Vår advokat Lise M Østensjø Waage vil i foredraget «Styrearbeid i praksis – tips og råd» særlig fokusere på plikter og mulig ansvar som styremedlem. I tillegg til å være partner hos oss, er hun et erfarent styremedlem.

Deretter vil Mariann Salvesen, direktør i Haugaland kraft fiber AS, snakke om sine erfaringer fra en rekke styreverv og lederstillinger.

Arrangementets målgruppe er kvinnelige gründere og ledere, og kvinner som har som mål å ta steget inn i slike posisjoner.  Arrangementet holdes i våre lokaler i Haraldsgaten 90, 3. etg.  Samlingen er gratis, og det blir lett bevertning.

Begrenset antall plasser, så vær raskt ute med påmelding via denne lenken.

Relaterte saker

Publisert: 19. mars 2023

Kvinnovasjonssamling hos Eurojuris Haugesund

Selv om det har vært en positiv utvikling, er det fortsatt arbeid å gjøre for å øke antall kvinnelige styremedlemmer i mindre selskaper og i andre bransjer enn de mest tradisjonelle. Det er også viktig å fortsette arbeidet med å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, slik at flere kvinner blir kvalifiserte til å ta på […]

Publisert: 8. mars 2023

Gratulerer med Kvinnedagen

Så langt har ingen land i verden oppnådd full likestilling, selv om temaet har stått på agendaen i mer enn 100 år. Fortsatt opplever mange kvinner og jenter diskriminering basert på kjønn, bl.a. knyttet til manglende rett til utdanning og helsetjenester, vold i hjemmet, tvangs­ekteskap, kjønnslemlestelse og menneske­handel. Kvinner har dessuten i snitt lavere lønn […]

Publisert: 9. januar 2023

«Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit»

Med en stadig mer digital hverdag er problemstillingen som tas opp i artikkelen til NRK noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i.  Behovet for å ha det formelle i orden før man hjelper eldre slektninger eller bekjente via digitale ordninger er viktig. Løsningen på dilemmaet er i de aller fleste tilfeller en […]

Publisert: 3. januar 2023

Regelendring med stor betydning for entreprenørene

  Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale […]

Publisert: 28. november 2022

Kommunal vei gjøres privat