Kvinnovasjonssamling hos Eurojuris Haugesund

I Norge har det vært en økning i antall kvinnelige styremedlemmer de siste årene, takket være en rekke tiltak som er satt i gang for å fremme likestilling i arbeidslivet.  I dag er det flere enn 40% kvinnelige styremedlemmer i norske børsnoterte selskaper, og andelen fortsetter å øke. Dette er en betydelig økning fra bare noen år tilbake da det var svært få kvinner i styrene.

Kvinnelige styremedlemmer bringer med seg en rekke positive egenskaper til selskapene de er en del av. Forskning viser at bedrifter med flere kvinner i styrene har høyere avkastning på investeringer, bedre beslutningstaking, og en økt mangfoldighet i perspektiv og ideer.

Selv om det har vært en positiv utvikling, er det fortsatt arbeid å gjøre for å øke antall kvinnelige styremedlemmer i mindre selskaper og i andre bransjer enn de mest tradisjonelle. Det er også viktig å fortsette arbeidet med å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, slik at flere kvinner blir kvalifiserte til å ta på seg styreverv.

I samarbeid med Rogaland Ressurssenter inviterer vi til nettverkssamling om styrearbeid den 29. mars kl 18-20.30Samlingen inngår i prosjektet Kvinnovasjon, som har ambisjon om å gi kvinnelige ledere og gründere nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes i næringslivet.

Vår advokat Lise M Østensjø Waage vil i foredraget «Styrearbeid i praksis – tips og råd» særlig fokusere på plikter og mulig ansvar som styremedlem. I tillegg til å være partner hos oss, er hun et erfarent styremedlem.

Deretter vil Mariann Salvesen, direktør i Haugaland kraft fiber AS, snakke om sine erfaringer fra en rekke styreverv og lederstillinger.

Arrangementets målgruppe er kvinnelige gründere og ledere, og kvinner som har som mål å ta steget inn i slike posisjoner.  Arrangementet holdes i våre lokaler i Haraldsgaten 90, 3. etg.  Samlingen er gratis, og det blir lett bevertning.

Begrenset antall plasser, så vær raskt ute med påmelding via denne lenken.

Relaterte saker

Publisert: 14. mars 2024

Nye kvoteringsregler for styrer i norske foretak

Nye kvoteringsregler for styrer i norske foretak Fra 1. januar 2024 ble det innført en rekke nye endringer i foretakslovgivningene for å bedre kjønnsbalansen i norske styrer. Det er bestemt at reglene trinnvis skal utvides inntil 2028 for flere og flere foretak. Til slutt vil endringene gjelde for om lag 20 000 selskap. Det er beregnet […]

Publisert: 22. desember 2023

Endringer i arbeidsmiljøloven – dette må du få med deg før nyttår!

Begrensninger i muligheten for å leie inn arbeidskraft: For det første ble reglene om innleie av arbeidskraft kraftig innskjerpet med virkning fra 1. april 2023. Vi skrev om dette i tidligere artikkel i mars her: https://eurojurishaugesund.no/endringer-i-innleiereglene-far-store-konsekvenser-for-naeringslivet-i-var-region/ 8 måneder etter innføringen kan man forsiktig spå at siste ord om denne endringer neppe er sagt. EØS-tilsynet (ESA) […]

Publisert: 8. desember 2023

Høyesterett skal vurdere kapitalisereringen av erstatning ved ekspropriasjon

Ved fastsettelse av erstatning for fremtidig tap, er hovedregelen at beløpet skal utbetales som en engangssum.  Domstolene må følgelig beregne hvilket samlet beløp skadelidte skal få utbetalt i dag til erstatning for et tap som først oppstår i fremtiden. Kapitaliseringsrente Erstatningsbeløpet som utbetales i en engangssum skal i teorien kunne settes i banken eller investeres, […]

Publisert: 21. november 2023

Ny rettsskandale under oppseiling?

Saken gjelde en dame som i underrettene ble dømt for promillekjøring under påvirkning av cannabis. Hun erkjente at hun bruker cannabis medisinsk, og at hun hadde tatt cannabis-medisin mer enn åtte timer før hun satte seg bak rattet. Hun mente imidlertid at hun var klinisk edru, selv om omregning etter de faste vilkårene viste at […]

Publisert: 21. november 2023

Thor Harald Eike prosederer prinsipiell barnevernssak for Høyesterett

Saken gjelder spørsmålet om domstolene kan fastsette plassering i institusjon når dette ikke er vurdert av barneverns- og helsenemnda. I en barnevernssak hadde fylkesnemnda fastsatt omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem. Ved anke til tingretten ble omsorgsovertakelsen stadfestet, men det ble fastsatt plassering i institusjon. Lagmannsretten tok stilling til om vilkårene for omsorgsovertakelse for datteren etter […]

Publisert: 6. november 2023

Vi bistår organisasjoner og utøvere i idrettsrettslige spørsmål

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.  Virksomheten er regulert av NIFs lov, som blant annet inneholder straffebestemmelser med disiplinær- og sanksjonsregler rettet mot overtredelser av regelverket. Sanksjonssystemet er utformet for å kunne håndtere et bredt spekter av situasjoner og overtredelser, fra mindre forseelser […]