Rettsområde

Skole- og utdanningsrett

Jan Henrik Høines har betydelig kompetanse innen dette fagområdet, og foreleser over hele landet for ansatte innenfor denne sektoren.

Han er forfatter av boken

"Elevvurdering i Kunnskapsløftet"

http://www.skolejuss.no/side1.html