Samboeravtale – hvorfor bør dere opprette den og hva bør den inneholde?

Har du og din samboer opprettet samboeravtale?  Alle samboerskap opphører en eller annen gang, enten ved samlivsbrudd eller død. Visste du at omtrent 50% av alle samboerskap ender i samlivsbrudd?

All erfaring viser at det er langt enklere å komme til enighet om oppgjøret ved samlivsbrudd eller død om man har en samboeravtale å forholde seg til.  Derfor er det viktig å opprette en samboeravtale som regulerer det økonomiske forholdet mellom partene.

En samboeravtale er en avtale mellom samboere med formål å sikre ryddige økonomiske forhold mellom samboerne under samboerskapet, og ved et eventuelt brudd.  En slik avtale vil også bli lagt til grunn for oppgjøret mellom en avdød samboers livsarvinger og lengstlevende.

Hvorfor bør man opprette samboeravtale?

Formuesforholdet mellom samboere er ikke lovregulert i motsetning til formuesforholdet mellom ektefeller. Ved å skrive samboeravtale sikrer en forutsigbarhet for begge parter. En avtale som er inngått på et tidspunkt der man faktisk er enige om tingenes tilstand sikrer at en unngår unødvendige krangler og konflikter på et senere tidspunkt.

Hvis en ikke skriver en samboeravtale risikerer man at det oppstår tvister om viktige spørsmål som for eksempel eiendomsrett til bolig og ansvar for gjeld. Mange opplever nettopp på grunn av manglende samboeravtaler at de kommer svært skjevt ut ved oppgjør etter endt samboerskap, og at en taper alt og kommer tomhendt ut i et vanskelig boligmarked.

Hva bør samboeravtalen inneholde?

En samboeravtale kan regulere alt en måtte ønske, men noen ting bør alltid være med:

  • Eierandel i bolig og fritidseiendom
  • Ansvar for felles gjeld og gjeld i eget navn
  • Eierskap til innbo/løsøre og annet
  • Deling ved et samlivsbrudd

I tillegg har en mer praktiske problemstillinger en bør være enige om, og regulere i samboeravtalen:

  • Verdiutvikling for fast eiendom og oppussing/påkostning
  • Hvem skal betale hva under samlivet, og kan du få tilbake det du har betalt?
  • Redusert stilling/arbeid i hjemmet og vederlagskrav

Krav til avtalen og dens innhold

Det stilles i utgangspunktet ingen formelle krav til en samboeravtale, men den bør være skriftlig og signeres av begge parter. Hvis ikke vil det være vanskelig å bevise hva som er/var avtalt. Det er viktig at avtalen ikke er uklar eller ufullstendig, da risikerer man at den ikke regulerer det en ønsket. Nettopp derfor anbefaler vi å bruke advokat ved opprettelse av samboeravtale.

En samboeravtale kan alltid endres, og det er viktig at avtalen endres i tråd med store endringer i livet – for eksempel ved at man kjøper nytt hus osv. Endringer bør også skje skriftlig og signeres av begge parter.

Samboeravtalen kan ikke tinglyses eller registreres noe sted. Det er derfor viktig at den oppbevares et trygt sted.

Samboeres rett til arv

Helt avslutningsvis vil vi kort gjøre dere oppmerksom på at samboere i utgangspunktet ikke arver hverandre etter arveloven. Samboere arver bare hverandre dersom en har, har hatt eller venter felles barn, og det er da snakk om en minstearv på 4G. I praksis vil det bety at samboere uten barn som eier bolig sammen risikerer at foreldrene/søsken til avdøde trer inn i avdødes rett til eiendommen, og at de gjenlevende dermed kan være tvunget til å selge boligen om en ikke kan betale ut samboerens arvinger.

Dersom en ønsker at samboere skal arve hverandre forutsettes det at det opprettes testament.

***

Ta gjerne kontakt med advokat Sandra Dueland eller advokat Odd Eirik Osmundsen dersom dere trenger juridisk rådgivning knyttet til spørsmål om samboeravtaler og arv, samt for å oppretter samboeravtale og/eller testament.