Student og permittert fra deltidsjobben din?

Nye tiltak bidrar til å sikre lønnskompensasjon i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden.

Studenter har vært veldig dårlig stilt i permitteringsbølgen som har vært de siste ukene.  Grunnen til dette er at studentene sjeldent har vært ansatt lenge nok til å få dagpenger fra NAV.

Etter de vanlige reglene for permittering må arbeidsgiver betale full lønn de første 15 dagene av permitteringen. Etter denne perioden skulle den permitterte arbeidstakeren over på dagpenger fra NAV.

Som følge av tiltakene etter coronautbruddet ble denne 15 dagers arbeidsgiverperioden kortet ned til to dager. Tanken var da at de permitterte etter dette gikk direkte over på dagpenger.

Dette innebar imidlertid at studentene uten rett til dagpenger ble stående uten inntekt to dager etter de var permittert.

Regjeringen innså at dette var vel tøft for en gruppe, og innførte derfor i går, 14.04.20, en ny kompensasjonsordning som sikrer studenter – som ikke har rett til dagpenger – full lønn (inntil 6G) i ytterligere 18 dager utover de 2 dagene arbeidsgiver er pliktig å betale.

Studenter er dermed sikret lønn i 20 dager etter permisjonen har trådt i kraft.

Les mer her

Det er også verdt å merke seg at den nye ytelse ikke gis for arbeidsdager, slik som arbeidsgivers lønnplikt, men for fem dager per uke. Ytelsen utbetales for de første 18 ukedagene (dvs. dagene mandag–fredag) etter at arbeidsgiverperioden er avviklet.

Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte.

Dette har en særlig plusside for studenter som ofte har en deltidsjobb, for eksempel to dager i uken, de blir permittert fra. De da får ytelsen i like mange kalenderdager som en som jobber full tid. Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager de får ytelsen, men hvor høy ytelsen blir per dag.

Den permitterte må søke for å kunne få denne stønaden. For at det skal være mulig å beregne ytelsen riktig, er det ikke praktisk mulig for NAV å behandle søknaden før etter at det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden.

Det blir ikke utbetalt stønad til personer som samtidig mottar syke- eller omsorgspenger.

Kontakt oss om du har noen spørsmål til dette.