Attachment

UngtEntrepriseforum-Eurojuris

et fagforum for tverrfaglige presentasjoner og diskusjoner om entrepriserett og tilgrensede temaer. Målsetningen er å heve entrepriserettsforståelsen blant unge jurister og unge i bygge- og anleggsbransjen ved å skape en møteplass for «juniorene» i bransjen