Arbeidsavklaringspenger og ferie?

Mottar du arbeidsavklaringsenger (AAP) fra NAV – kan du da ta ferie og reise bort?

I utgangspunktet har du ikke rett til AAP når du har ferie. Det er fordi det i ferieperioder likevel kan være aktuelt å delta i aktiviteter som sommerjobb, møter hos NAV eller annen form for oppfølging. Du må derfor alltid informere om ferie på meldekortet du sender inn til NAV, og fravær ved ferie fører da normalt til redusert utbetaling.

Men, du kan beholde AAP selv om du tar fri eller skal reise bort så lenge dette på forhånd er avklart med NAV og at dette da ikke kommer i konflikt med avtalt aktivitet eller oppfølging i den aktuelle perioden. Husk derfor å alltid informere NAV og få en skriftlig bekreftelse på at du kan reise bort. Dette sikrer at du ikke mister AAP på grunn av manglende kommunikasjon eller misforståelser.

Er du statsborger av et EU/EØS-land og mottar AAP, trenger du ikke søke spesifikt om å reise til et annet EU/EØS-land. Men, igjen så må dette ikke komme i konflikt med avtalt aktivitet eller oppfølging fra NAV. 

Dette stiller seg annerledes hvis du planlegger å reise til et land utenfor EU/EØS, da må du søke om å beholde AAP i utlandet før du reiser.

Merk også at hvis du får utbetalt feriepenger som du tidligere har opparbeidet deg, vil ikke dette føre til reduksjon i dine AAP.

For detaljerte regler og oppdateringer, er det lurt å sjekke NAVs offisielle nettside eller kontakte din saksbehandler direkte.