Corona-hjelpetelefon for juridisk bistand til bedrifter og arbeidstakere

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS har opprettet en dedikert hjelpetelefon for bedrifter og ansatte som har spørsmål relatert til Coronaviruset og rettslige problemstillinger.

Coronaviruset – Ring vår hjelpetelefon 901 80 840 – Juridisk bistand for bedrifter og arbeidstakere.

Våre ansatte kan bistå dere bl.a. ved spørsmål om permittering, trygd- og arbeidsrett, situasjonens betydning for inngåtte kontrakter og kontraktsforpliktelser, skatteregler, vurdering av forsikringer, innføring av tiltak for å begrense smitte m.v.

Ta kontakt på Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS sin hjelpetelefon 901 80 840,  hvor du vil bli satt i kontakt med en ekspert på det aktuelle rettsområdet.

Relaterte saker

Publisert: 16. juni 2024

Advokat Eike prosederer sak om likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet for Høyesterett

Saken gjelder en anke til Høyesterett over Gulating lagmannsretts dom 6. februar 2024, og saken gjelder lønnskrav fra arbeidstakere i et bemanningsforetak.  Det rettslige spørsmålet er om likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a kommer til anvendelse for arbeid som utleid til innleieselskaper med virksomhet på flerbruksfartøyer i offshorenæringen eller om arbeidsforholdet er omfattet av skipsarbeidsloven […]