Kapitaliseringsrentedom – (nesten) tilbake til start..

I dag ble Høyesteretts dom om fastsettelse av kapitaliseringsrente ved ekspropriasjonserstatning publisert. For grunneiere ble den en (foreløpig) skuffelse.

Les mer i vår tidligere artikkel om hva kapitaliseringsrente er og hvorfor dette er viktig.

I korte trekk gjaldt saken om kapitaliseringsrenten som skal anvendes på beregning av fremtidig tap skal settes til 2,5 % eller 4 %. Dersom Høyesterett hadde valgt 2,5 %, hadde den som ble utsatt for ekspropriasjon fått mer i erstatning, enn om man hadde valgt 4 %.

Lagmannsretten i saken fastsatte at kapitaliseringsrenten skulle være 2,5 %, og viste til at dette er det staten bruker ved kapitaliseringsrente ved personskadeerstatning.

Høyesterett mente at det ikke var like rett fram som det, og krevde at Lagmannsretten foretok en ny vurdering. Saken er dermed sendt tilbake.

Vi mener at det er skuffende at Høyesterett ikke fastsatte at kapitaliseringsrenten skal være 2,5 %. Grunneiere som blir utsatt for ekspropriasjon har etter grunnloven krav på full erstatning, noe som er nærmest umulig med en kapitaliseringsrente på 4 %.

Vi håper at Lagmannsretten ved den nye behandlingen ser hen til dette, og står på sitt. Resultatet vil ha stor betydning for erstatningen i ekspropriasjonssaker.

Våre spesialiserte advokat følger prosessen nøye. Ta kontakt om du skulle ha noen spørsmål.

Les dommen her

 

Relaterte saker

Publisert: 16. juni 2024

Advokat Eike prosederer sak om likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet for Høyesterett

Saken gjelder en anke til Høyesterett over Gulating lagmannsretts dom 6. februar 2024, og saken gjelder lønnskrav fra arbeidstakere i et bemanningsforetak.  Det rettslige spørsmålet er om likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a kommer til anvendelse for arbeid som utleid til innleieselskaper med virksomhet på flerbruksfartøyer i offshorenæringen eller om arbeidsforholdet er omfattet av skipsarbeidsloven […]