ISO-sertifisering

Som ledd i kvalitetssikringen i Eurojuris Norge er vi ISO-sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Sertifiseringen er følgelig et bevis på at vi i Eurojuris Haugesund jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. ISO-sertifiseringen bidrar også til at vi kontinuerlig jobber med forbedringer i alle ledd av vår virksomhet.

ISO 9001 er basert på følgende 7 prinsipper for kvalitetsledelse: