Regelendring med stor betydning for entreprenørene

Den etterlengtede nyordningen med utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter trådte i kraft fra årsskiftet.

 

Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale et slikt krav fra entreprenøren er dagens regel at entreprenøren må betale merverdiavgift til staten før kravet er endelig avklart.

I en bransje med trange marginer fra før, vil dette gjerne oppleves som både vanskelig og urimelig.  Fra nyttår ble det innført en ordning med «utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter», som skal avbøte på disse ulempene.  Nyordningen innebærer at entreprenørene  innvilges en likviditetsfordel ved at de slipper å binde opp store summer i merverdiavgift inntil kravet er avgjort.

Finansdepartementet la i statsbudsjettet opp til at reglene skal ha virkning fra 1. januar 2023.  Nyordningen vil medføre at de næringsdrivende som får omtvistede krav etter 1. januar, får en likviditetsfordel ved at de slipper å innbetale merverdiavgift som er omtvistet, mens de som allerede har fakturert og rapportert moms ikke kan endre tidligere momsoppgaver selv om kravet først blir omtvistet i 2023.

Ta kontakt med våre advokater Hans-Jacob R. Sæther, Ove Kahrs Wangensteen eller Odd Gunnar Kallevik dersom du har spørsmål.

Dersom du ønsker å lese mer om de nye reglene kan du oppdatere deg ved å lese regjeringens budsjettforslag, entreprenørforeningens artikkel eller veier24 sitt oppslag.

Relaterte saker

Publisert: 9. januar 2023

«Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit»

Med en stadig mer digital hverdag er problemstillingen som tas opp i artikkelen til NRK noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i.  Behovet for å ha det formelle i orden før man hjelper eldre slektninger eller bekjente via digitale ordninger er viktig. Løsningen på dilemmaet er i de aller fleste tilfeller en […]

Publisert: 3. januar 2023

Regelendring med stor betydning for entreprenørene

  Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale […]

Publisert: 28. november 2022

Kommunal vei gjøres privat

Publisert: 28. november 2022

Justisdepartementet endrer utvisningspraksis etter dom i Høyesterett

Først i oktober opphevet Justisdepartementet omsider sin instruks om at UDI konsekvent skulle vurdere utvisning også av EØS-borgere ved naskerier og mindre tyverier.  Dermed må også den norske utvisningspraksisen endres. Ifølge Haugesunds Avis og FriFagbevegelse har Justisdepartementet bedt UDI vurdere hvordan Norge kan holde fast på sin strenge utvisningspraksis som virkemiddel mot vinningskriminalitet. UDI har […]

Publisert: 18. november 2022

Høyesterett har avklart når en gave fra et uskiftebo står «i misforhold til formuen i boet»  

Saken gjaldt en mann som satt i uskiftet bo, og som etter ektefellens død hadde innledet samboerskap med en annen.  Mannen ga bort et pengebeløp til samboerens livsarvinger som tilsvarte like over 20 prosent av verdiene i uskifteboet på gavetidspunktet.  Livsarvingene til mannen anførte at gaven sto i misforhold til formuen i uskifteboet og krevde […]