Regelendring med stor betydning for entreprenørene

Den etterlengtede nyordningen med utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter trådte i kraft fra årsskiftet.

 

Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale et slikt krav fra entreprenøren er dagens regel at entreprenøren må betale merverdiavgift til staten før kravet er endelig avklart.

I en bransje med trange marginer fra før, vil dette gjerne oppleves som både vanskelig og urimelig.  Fra nyttår ble det innført en ordning med «utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til fordringer som har sitt grunnlag i tilvirkningskontrakter», som skal avbøte på disse ulempene.  Nyordningen innebærer at entreprenørene  innvilges en likviditetsfordel ved at de slipper å binde opp store summer i merverdiavgift inntil kravet er avgjort.

Finansdepartementet la i statsbudsjettet opp til at reglene skal ha virkning fra 1. januar 2023.  Nyordningen vil medføre at de næringsdrivende som får omtvistede krav etter 1. januar, får en likviditetsfordel ved at de slipper å innbetale merverdiavgift som er omtvistet, mens de som allerede har fakturert og rapportert moms ikke kan endre tidligere momsoppgaver selv om kravet først blir omtvistet i 2023.

Ta kontakt med våre advokater Hans-Jacob R. Sæther, Ove Kahrs Wangensteen eller Odd Gunnar Kallevik dersom du har spørsmål.

Dersom du ønsker å lese mer om de nye reglene kan du oppdatere deg ved å lese regjeringens budsjettforslag, entreprenørforeningens artikkel eller veier24 sitt oppslag.

Relaterte saker

Publisert: 24. april 2023

Vi ansetter nok en advokatfullmektig

Elisabeth Torkellsen er ansatt som advokatfullmektig hos oss.  Elisabeth er «ekte Karmøybu», oppvokst på beste vestkant og er utdannet ved Universitetet i Bergen.  Hun tiltrer i august 2023.

Publisert: 31. mars 2023

Endringer i innleiereglene får store konsekvenser for næringslivet i vår region

Bakgrunn Den store hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker (et såkalt «topartsforhold»). Midlertidig ansettelse og innleie er unntak fra dette, og krever hjemmel i lov for å være tillatt. Solbergregjeringen utvidet retten til innleie og midlertidig ansettelse for å gi virksomhetene mer fleksibilitet. Støre-regjeringen har varslet – og […]

Publisert: 19. mars 2023

Kvinnovasjonssamling hos Eurojuris Haugesund

Selv om det har vært en positiv utvikling, er det fortsatt arbeid å gjøre for å øke antall kvinnelige styremedlemmer i mindre selskaper og i andre bransjer enn de mest tradisjonelle. Det er også viktig å fortsette arbeidet med å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, slik at flere kvinner blir kvalifiserte til å ta på […]

Publisert: 8. mars 2023

Gratulerer med Kvinnedagen

Så langt har ingen land i verden oppnådd full likestilling, selv om temaet har stått på agendaen i mer enn 100 år. Fortsatt opplever mange kvinner og jenter diskriminering basert på kjønn, bl.a. knyttet til manglende rett til utdanning og helsetjenester, vold i hjemmet, tvangs­ekteskap, kjønnslemlestelse og menneske­handel. Kvinner har dessuten i snitt lavere lønn […]

Publisert: 9. januar 2023

«Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit»

Med en stadig mer digital hverdag er problemstillingen som tas opp i artikkelen til NRK noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i.  Behovet for å ha det formelle i orden før man hjelper eldre slektninger eller bekjente via digitale ordninger er viktig. Løsningen på dilemmaet er i de aller fleste tilfeller en […]

Publisert: 3. januar 2023

Regelendring med stor betydning for entreprenørene

  Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale […]