Er du reiseklar? En guide til sikker utenlandsreise

Sommeren nærmer seg, og for mange betyr det ferietid og utenlandsreise. For å sikre en trygg og problemfri tur er det viktig å være godt forberedt. Å være reiseklar innebærer nemlig mer enn å pakke badetøy og nok solkrem. Her er noen viktige ting å tenkte på før du reiser: 

Sjekk innreiseregler og lokale forhold

Før du setter kursen mot et nytt land, bør du undersøke landets innreiseregler og forholdene der du skal. Hvert land har sine egne regler for innreise, og det er viktig å vite hvilke dokumenter og visum som kreves. Lokale forhold som politisk situasjon, helsefare og naturkatastrofer bør også undersøkes og tas i betraktning for å sikre en trygg reise. 

Pass og reiseforsikring

Ved utenlandsreiser må man ha gyldig pass. Passet må være gyldig for hele reiseperioden, og i mange tilfeller må det være gyldig i minst seks måneder etter hjemreisedato. I tillegg er en god reiseforsikring helt essensiell. Å reise uten reiseforsikring kan få store konsekvenser. Skulle du trenge sykehusbehandling eller hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall. En må imidlertid være oppmerksom på at de fleste forsikringsavtaler har begrensninger i sitt dekningsomfang. Disse begrensningene fremgår av forsikringsvilkårene, og det er viktig å lese disse nøye på forhånd.

Viktige punkter å sjekke i forsikringen er:

  • Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
  • Er forsikringen gyldig for hele varigheten av reisen?
  • Har forsikringen unntaksklausuler for eksisterende sykdommer eller kroniske lidelser? 

Dersom du har en sykdom eller kronisk lidelse, bør du kontakte forsikringsselskapet før reisen for å få vite hva forsikringen dekker og ikke dekker. Hvis formålet med reisen er å få behandling i utlandet, må du vurdere hvordan du skal finansiere eventuell spesialtransport til Norge dersom det blir nødvendig etter behandlingen.

  • Trenger du ekstra forsikringer for spesielle aktiviteter?

Hvis du planlegger å drive med spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring. Standard reiseforsikringer dekker ofte ikke risikoen knyttet til slike aktiviteter.

Europeisk helsetrygdkort

Ved reiser til EØS-land og Sveits er det, i tillegg til reiseforsikring, anbefalt å skaffe seg et europeisk helsetrygdkort.  Et europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett på medisinsk behandling ved sykehus eller av lege som er tilknyttet det offentlige helsetilbudet i landet du besøker på samme vilkår som landets egne statsborgere. Ettersom helsetilbudet variere fra land til land, kan du imidlertid ikke forvente samme behandling som i Norge. Nettopp av den grunn er det viktig å ha reiseforsikring i orden i tillegg til det europeiske helsetrygdkortet.

Det europeiske helsetrygdkortet utstedes av Helfo og kan bestilles på helsenorge.no.  

God tur og ha en trygg reise!

Kilder: 

  • Regjeringen
  • DNB 
  • Gjensidige 
  • Helsenorge.no