Attachment

Vannscooter- fritt frem?

Selv om forskriften om bruk av vannscooter nå er opphevet, er bruken fortsatt regulert.

Vannscooter