Mannen har kontinuerlig nektet straffeskyld idet han har hevdet at han trodde klærne skulle kastes.  Han ble imidlertid ikke trodd på dette i rettsapparatet og fellende dom straffesaken er for lengst rettskraftig avgjort.   Denne del av saken skal følgelig ikke prøves av Høyesterett.

Det som derimot skal prøves er spørsmålet om begrensede tyverier av art og omfang som dette er tilstrekkelig til å frata EØS-borgere de grunnleggende rettighetene som følger av EØS-avtalen.  Advokat Odd Gunnar Kallevik og advokat Werner Dagsland (som har prosedert saken i tidligere rettsinstanser) mener norske myndigheters vurderinger i så måte er vesentlig for strenge og at utvisningen innebærer et brudd på EØS-reglene.

På vegne av den utviste rumeneren vil advokat Kallevik bl.a. gjøre gjeldende at utvisning av EØS-borgere forutsetter at det er tale om alvorlig kriminalitet, eksempelvis slik at det aktuelle tyveriet hadde inngått i en serie med korte mellomrom og hvor vedkommende ikke hadde latt seg stoppe av gjentatte straffereaksjoner.

Saken kan få store konsekvenser for Norge, som har lagt til grunn sin strenge tolking av EØS-avtalen i utvisningssaker de senere årene.   Skulle Høyesterett underkjenne denne praksisen, vil det kunne gi grunnlag for erstatning til de utviste borgerne og gjenopptakelse med omgjøring av en rekke utvisningssaker.

Les mer om saken i Haugesunds Avis sine artikler 19.12.2021 og 16.12.2019.