Vebjørn Søndenå Rullestad

advokatfullmektig

52701030 / 40477902 / vebjorn.rullestad@eurojuris.no

Erfaring

2023 - Nå
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

Relaterte saker

Publisert: 6. november 2023

Vi bistår organisasjoner og utøvere i idrettsrettslige spørsmål

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har det øverste idrettspolitiske ansvar for all idrett i Norge.  Virksomheten er regulert av NIFs lov, som blant annet inneholder straffebestemmelser med disiplinær- og sanksjonsregler rettet mot overtredelser av regelverket. Sanksjonssystemet er utformet for å kunne håndtere et bredt spekter av situasjoner og overtredelser, fra mindre forseelser […]