Rettshjelpsforsikring

Som en del av forsikringsavtaler som for eksempel forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte, vil man som regel også finne en rettshjelpsforsikring. Gjennom forsikringen vil man da i mange tilfeller kunne få dekket sine utgifter til advokat om det oppstår en tvist.

Ved kjøp/salg av bolig vil boligkjøps- og eierskifteforsikring normalt også dekke utgiftene til advokat fullt ut i tilfelle tvist. De fleste fagforeninger har også rettshjelpsordninger. Undersøk nærmere med din fagforening.

Reiseforsikringer og forsikringer på bil og båt kan inneholde rettshjelpforsikring, men av noe begrenset omfang.

Rettshjelpforsikringene har en fast egenandel som du må betale, normalt 2000 – 5000 kroner, og som hovedregel vil en rettshjelpforsikring deretter dekke 80 prosent av advokatutgiftene dine inntil et bestemt beløp.

For mer informasjon se http://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/dine-forsikringer-kan-dekke-advokatutgifter/