Rettsområde

Tingsrett, Jordskifte

Tingsrett er det juridisk fagfeltet som omhandler rettigheter vedrørende materielle ting, herunder fast eiendom.

Jordskifteretten er en særdomstol for saker som vedrører fast eiendoms rettsforhold, med kompetanse til å klarlegge eller endre grenser, fastslå eller endre rettigheter som ligger til fast eiendom mv.

Typiske saker som behandles av Jordskifteretten er saker om grenser, bruksretter og vegretter.

Våre advokater har god erfaring med både rådgivning og prosedyre innenfor slike saker. Tvister som behandles av Jordskifteretten vil normalt være dekningsberettiget under den berørte eiendommens forsikrings Rettshjelpsdekning.

Les mer om Jordskifteretten her http://www.domstol.no/jordskifte/

Typiske saksforhold innenfor tingsretten er:

  • Sameie
  • Servitutter
  • Hevd
  • Tomtefeste
  • Nabotvister
  • Vegretter
  • Rettigheter i sjø
  • Naustretter

Spesialiserte advokater