Rettsområde

Ektepakt og samboeravtale

Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning i saker mellom samboere og ektefeller, det være seg med inngåelse av avtaler under ekteskap og ugift samliv, eller ved opphør av samliv, herunder spørsmål om:

  • Samboeravtale
  • Testament
  • Ektepakt
  • Særeie
  • Skjevdeling
  • Gaver
  • Uskifte

Spesialiserte advokater