Rettsområde

Foreldreansvar, bosted og samvær

Vi har solid erfaring i å bistå foreldre i saker om foreldreansvar, fast bosted, delt bosted og samvær etter barneloven.

Spørsmålet om hvor barnet skal bo og hvilket samvær barnet skal ha kommer nødvendigvis opp ved samlivsbrudd. Våre advokater har bred erfaring innen rådgivning og tvisteløsning i saker etter barnelovens regler.

Vi bistår med utarbeidelse av samværsavtale eller ved tvister for domstolen om samvær, delt bosted, eller fast bosted.

Saker etter barneloven kan på visse vilkår gi rett til fri rettshjelp.

Spesialiserte advokater