Ny rettsskandale under oppseiling?

Denne uken avgjør Høyesterett når en bilfører kan regnes som «påvirket» av THC i tilknytning til spørsmålet om promillekjøring.  Bakgrunnen for saken er at det i 2012 ble vedtatt nye regler med faste premisser for vurderingen, som fastsatte at det ikke skulle tas individuelle hensyn som hvilken toleranse en person har for THC.  Høyesterett skal nå ta stilling til om denne begrensningen er lovstridig.

Saken gjelde en dame som i underrettene ble dømt for promillekjøring under påvirkning av cannabis. Hun erkjente at hun bruker cannabis medisinsk, og at hun hadde tatt cannabis-medisin mer enn åtte timer før hun satte seg bak rattet. Hun mente imidlertid at hun var klinisk edru, selv om omregning etter de faste vilkårene viste at hun var påvirket med over 0,2 promille.

For Høyesterett er det anført at de faste grensene er satt for lavt, og at disse på ingen måte tar hensyn til om føreren er reelt påvirket eller ikke. De sakkyndige i saken har også uttalt at sammenhengen mellom hvor mye THC du har i blodet, og hvor ruspåvirket du er, er vanskelig å bedømme. Les mer her:

Dersom Høyesterett kommer til at grensene er satt for lavt, kan det få betydning for mange som tidligere er dømt for promillekjøring under påvirkning av THC. Er man dømt på uriktig grunnlag, kan man begjære gjenopptakelseskommisjonen om at saken blir vurdert på nytt.  Les mer her.

Ta kontakt med våre spesialiserte advokater Ove Kahrs Wangensteen eller Ben Einar Grindhaug dersom du har spørsmål og/eller mener du selv kan være uriktig dømt for promillekjøring.

Relaterte saker

Publisert: 16. juni 2024

Advokat Eike prosederer sak om likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet for Høyesterett

Saken gjelder en anke til Høyesterett over Gulating lagmannsretts dom 6. februar 2024, og saken gjelder lønnskrav fra arbeidstakere i et bemanningsforetak.  Det rettslige spørsmålet er om likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a kommer til anvendelse for arbeid som utleid til innleieselskaper med virksomhet på flerbruksfartøyer i offshorenæringen eller om arbeidsforholdet er omfattet av skipsarbeidsloven […]