Nye kvoteringsregler for styrer i norske foretak

Fra 1. januar 2024 ble det innført en rekke nye endringer i foretakslovgivningene for å bedre kjønnsbalansen i norske styrer. Det er bestemt at reglene trinnvis skal utvides inntil 2028 for flere og flere foretak. Til slutt vil endringene gjelde for om lag 20 000 selskap. Det er beregnet at dette vil skape behov for nesten 13 000 nye styrerepresentanter – de fleste av dem kvinner.

Nye kvoteringsregler for styrer i norske foretak

Fra 1. januar 2024 ble det innført en rekke nye endringer i foretakslovgivningene for å bedre kjønnsbalansen i norske styrer. Det er bestemt at reglene trinnvis skal utvides inntil 2028 for flere og flere foretak. Til slutt vil endringene gjelde for om lag 20 000 selskap. Det er beregnet at dette vil skape behov for nesten 13 000 nye styrerepresentanter – de fleste av dem kvinner.

Lovendringen går ut på å innføre krav til kjønnssammensetningen i styrene i norske foretak av en viss størrelse. Har disse foretakene minst tre styremedlemmer, skal maksimalt ca. 60 prosent av disse ha samme kjønn. Det stilles egne krav til kjønnssammensetningen for varamedlemmer, og for styremedlemmer som velges av og blant de ansatte.

Trinnvis innføring

Første trinn skal oppfylles senest 31. desember 2024, og gjelder da foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Andre trinn skal oppfylles senest 30. juni 2025, og gjelder da

  • Foretak med flere enn 50 ansatte
  • Samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere
  • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem

Tredje trinn skal oppfylles senest 30. juni 2026: Foretak med flere enn 30 ansatte

Fjerde trinn skal oppfylles senest 30. juni 2027: Foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter

Femte trinn skal oppfylles senest 30. juni 2028: Foretak med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Sjekk om endringene gjelder for din bedrift

Dersom din bedrift blir omfattet av reglene, anbefaler vi å starte arbeidet med å tilpasse seg reglene allerede nå.

Ta kontakt med våre spesialiserte advokater ved spørsmål

Relaterte saker