Rettsområde

Erstatningsrett

Har du blitt utsatt for trafikkulykke, yrkesskade, pasientskade, voldsoffer eller andre typer skader, vil du kunne ha krav på erstatning. Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS vil på vegne av deg/dere forhandle med de store selskapene og forvaltningsorganene for å få en best mulig erstatning. Ta kontakt for å få hjelp til å få din rettmessige erstatning.

Områder innenfor erstatningsretten:

  • Trafikkskade
  • Yrkesskade
  • Pasientskadeerstatning
  • Trygderett
  • Voldsoffererstatning
  • Forsørgertap

Spesialiserte advokater