Rettsområde

Forsikringsrett

Vi bistår forsikringskunder i forsikringsrettslige spørsmål.

Vårt firma bistår klienter med skadebehandling knyttet til blant annet tingsskadeforsikring, ansvarsforsikring, naturskadeforsikring, eierskifteforsikring, motorvognforsikring, yrkesskadeforsikring, livsforsikring, pensjonsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring

Advokatene bistår også i regressaker.

Spesialiserte advokater