Rettsområde

Eiendom og entreprise

Vi påtar oss oppdrag innen juridisk rådgiving og prosedyre innen alle områder knyttet til fast eiendom, eiendomsutvikling og nærings­eiendom.  Våre kunder omfatter hele spekteret fra betydelige næringsaktører og offentlige etater til privatpersoner. Vi bistår gjennom hele prosessen fra kjøp av eiendom/eiendomsselskap, planlegging og igangsettelse av bygge- eller utviklingsprosjekt, spørsmål knyttet til plan- og bygningsrett, entreprisekontrakter, etablering av rettigheter, seksjonering og salg/utleie. Vi har også betydelig erfaring innen corporate-rådgivning og planlegging av eier- og selskapsstruktur.

Områder innen fast eiendom/næringseiendom:

– Eiendomsutvikling – planlegging og gjennomføring av utviklingsprosjekter fra start til salg/utleie av ferdig bygg

– Rådgivning og tvisteløsning knyttet til byggesak og regulering

–  Entreprisekontrakter – kontraktsinngåelse, -tolkning og tvisteløsning

– Etablering av borettslag og eierseksjonssameie

– Sammenføyning, deling og seksjonering av eiendom

–  Utarbeidelse av sameie-/borettslagsvedtekter.

– Tinglysning av rettigheter i forbindelse med eiendomsutvikling/seksjonering.

– Kjøp og salg av næringseiendom/eiendomsselskap.

– Due diligence, kontraktsbistand og tvisteløsning.

– Næringsleiekontrakter, kontraktsforhandlinger og tvisteløsning.

Spesialiserte advokater