Rettsområde

Strafferett

Vi bistår som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker. Våre advokater har bred erfaring, og med bakgrunn fra politiet og domstolen vil du med forsvarer eller bistandsadvokat fra vårt kontor være i gode hender.

Spesialiserte advokater