Rettsområde

Arbeidsrett

Vi påtar oss oppdrag innen juridisk rådgiving og prosedyreoppdrag innenfor alle områder av arbeidsretten.  Vi kan bistå med å løse ulike problemstillinger helt fra opprettelsen av et ansettelsesforhold til avslutning av et eller flere ansettelsesforhold.

Vi tar saker både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Vårt firma har således erfaringer som er svært verdifulle fra de respektive parters ståsted.

Områder innenfor arbeidsretten:

  • Ansettelse og avtaleforhold
  • Arbeidsforhold og arbeidsmiljø
  • Internasjonale ansettelsesforhold
  • Kollektiv arbeidsrett og pensjon
  • Konkurranseklausuler
  • Nedbemanning, oppsigelse og avskjed
  • Omorganisering og virksomhetsoverdragelser
  • Varsling, intern gransking og kontroll.

Spesialiserte advokater