Rettsområde

Personvernrett

Reglene om personvern angår de aller fleste virksomheter. Personopplysningslovens inneholder omfattende vilkår og plikter for behandling av opplysninger om personer.

I takt med den teknologiske utviklingen har personvernet de siste årene blitt stadig mer aktuelt. I 2018 trer den nye personvernforordningen i kraft, og norske virksomheter og offentlige etater må starte forberedelsene nå.

 

Spesialiserte advokater