Rettsområde

Gjeldsforhandling, restrukturering og bobehandling

Pr. i dag benyttes tre av våre advokater som bostyrere i konkurs- og tvangsoppløsningsboer for henholdsvis Haugaland og Hardanger tingrett.

Vi kan også yte bistand for selskaper som ønsker restrukturering eller gjeldsforhandling for å unngå konkurs.

Områder innen gjeldsforhandling, restrukturering og bobehandling

– konkursboer

– tvangsavviklingsboer

– gjeldsrådgivning og gjeldsforhandling

– tvangsfullbyrdelse og sikring av utestående krav

– oppsigelse og nedbemanning

– omorganisering og virksomhetsoverdragelse

Spesialiserte advokater