Rettsområde

Selskapsrett og transaksjoner

Vi bistår bedrifter og næringsdrivende i saker vedrørende:

-Rådgivning ved etablering, kjøp/salg og omstrukturering av selskaper.

– Stiftelse av selskaper

-Generasjonsskifte

-Aksjonæravtaler

-Aksjonærkonflikter

-Granskning

-Tvangsinnløsning

Spesialiserte advokater