Rettsområde

Husleie

Vi bistår utleiere og leietakere med:

– Forhandlinger og utforming av leiekontrakter ved nye leieforhold og reforhandling
– Inndrivelse og utkastelse
– Tvisteløsning

Spesialiserte advokater