Rettsområde

Plan- og bygningsrett

Vi bistår næringsdrivende og private under hele den offentligrettslige plan- og byggesaksprosessen, samt relaterte privatrettslige områder som servitutter, veiretter m.v.

Spesialiserte advokater