Advokat Sandra Dueland ny nestleder av Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Nord-Rogaland

Advokat Sandra Dueland er oppnevnt som ny leder av Kontrollkommisjonen for Nord-Rogaland med virkning fra 1. januar 2022.  Hun etterfølger tingrettsdommer Signe Lundegård, som tiltrådte som ny leder etter at tingrettsdommer Leif Egil Holstads ga seg i stillingen ved utløp av sitt mandat d.s.

Medlemmene av kontrollkommisjonen utnevnes for fire år om gangen og kan reoppnevnes én gang.

Hovedoppgaven til kontrollkommisjonen er å sikre rettssikkerheten til pasientene i møtet med det psykiske helsevernet.  Kommisjonen fører kontroll med tvangsvedtak, informerer pasientene om klagerett og fører velferdskontroll. Kommisjonen har fast møte hver uke eller hver 14. dag avhengig av behov.

Les mer om kontrollkommisjonens virksomhet her.

Relaterte saker

Publisert: 16. juni 2024

Advokat Eike prosederer sak om likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet for Høyesterett

Saken gjelder en anke til Høyesterett over Gulating lagmannsretts dom 6. februar 2024, og saken gjelder lønnskrav fra arbeidstakere i et bemanningsforetak.  Det rettslige spørsmålet er om likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a kommer til anvendelse for arbeid som utleid til innleieselskaper med virksomhet på flerbruksfartøyer i offshorenæringen eller om arbeidsforholdet er omfattet av skipsarbeidsloven […]