Ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen.

For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023.

Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil ifølge departementet i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen.

For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023.

Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil ifølge departementet i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Manglende ansvarsforsikring kan gi grunnlag for et krav på titalls millioner kroner.

Dersom el. sparkesykler brukes i trafikken uten ansvarsforsikring og man påfører andre en alvorlig personskade, risikerer en å bli gjeldsslave for resten av livet. Den som blir skade, vil kunne kreve erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen . Trafikkforsikringsforeningen går konsekvent til regress mot eier eller bruker av den uforsikrede motorvognen og krever tilbake det Trafikkforsikringsforeningen har utbetalt i erstatning til skadelidte. Dette innebærer at regningen blir sendt til den som forårsaket skaden uten å ha lovpålagt forsikring.

Det fins eksempler fra rettspraksis, der skadevolder uten ansvarsforsikring er blitt dømt til å betale 11,5 millioner. Dette vil i nærmest alle tilfeller medføre at en blir gjeldsslave for resten av livet.

Bedre erstatningsdekning ved ulykker – erstatningspostene

Bakgrunnen for at det nå innføres lovpålagt ansvarforsikring, er å sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Skulle man bli påført en personskade som følge av en el.sparkesykkel, vil dette kunne danne grunnlag for erstatning for økonomisk og ikke økonomisk tap. Erstatningsposter som da vil være aktuelle er; påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, tap av hjemmearbeidsevne, menerstatning og evt. oppreisningserstatning.

Den som blir skade av en el.sparkesykkel må da melde fra til forsikringsselskapet så snart som en har fått kunnskap om skaden. Som oftest er det en meldefrist på 1 år.

Advokatbistand

Dersom du blir utsatt for en skade eller ulykke, kan det være et godt råd å ta kontakt med advokat. Erstatningssaker kan reise kompliserte juridiske spørsmål om økonomisk tap, årsakssammenheng mm.

Er man blitt påført en personskade som følge av kjøring med el.sparkesykkel, vil forsikringsselskapet hvor forsikringen er tegnet dekke rimelige og nødvendige utgifter.

Dersom kjøretøyet er uforsikret plikter Trafikkforsikringsforeningen å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandlingen av saken.

Relaterte saker

Publisert: 19. mars 2023

Kvinnovasjonssamling hos Eurojuris Haugesund

Selv om det har vært en positiv utvikling, er det fortsatt arbeid å gjøre for å øke antall kvinnelige styremedlemmer i mindre selskaper og i andre bransjer enn de mest tradisjonelle. Det er også viktig å fortsette arbeidet med å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, slik at flere kvinner blir kvalifiserte til å ta på […]

Publisert: 8. mars 2023

Gratulerer med Kvinnedagen

Så langt har ingen land i verden oppnådd full likestilling, selv om temaet har stått på agendaen i mer enn 100 år. Fortsatt opplever mange kvinner og jenter diskriminering basert på kjønn, bl.a. knyttet til manglende rett til utdanning og helsetjenester, vold i hjemmet, tvangs­ekteskap, kjønnslemlestelse og menneske­handel. Kvinner har dessuten i snitt lavere lønn […]

Publisert: 9. januar 2023

«Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit»

Med en stadig mer digital hverdag er problemstillingen som tas opp i artikkelen til NRK noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i.  Behovet for å ha det formelle i orden før man hjelper eldre slektninger eller bekjente via digitale ordninger er viktig. Løsningen på dilemmaet er i de aller fleste tilfeller en […]

Publisert: 3. januar 2023

Regelendring med stor betydning for entreprenørene

  Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale […]

Publisert: 28. november 2022

Kommunal vei gjøres privat