Ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen.

For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023.

Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil ifølge departementet i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Fra 1 september 2022 vil utleiere av el sparkesykler bli pålagt å tegne ansvarsforsikring. Dette innebærer b.la at ved personskade eller tingskade som el sparkesykkelen gjør, vil skadelidte kunne kreve et eventuelt økonomisk tap dekket under ansvarsforsikringen.

For privateide el. sparkesykler må det tegnes ansvarsforsikring innen 1. januar 2023.

Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil ifølge departementet i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Manglende ansvarsforsikring kan gi grunnlag for et krav på titalls millioner kroner.

Dersom el. sparkesykler brukes i trafikken uten ansvarsforsikring og man påfører andre en alvorlig personskade, risikerer en å bli gjeldsslave for resten av livet. Den som blir skade, vil kunne kreve erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen . Trafikkforsikringsforeningen går konsekvent til regress mot eier eller bruker av den uforsikrede motorvognen og krever tilbake det Trafikkforsikringsforeningen har utbetalt i erstatning til skadelidte. Dette innebærer at regningen blir sendt til den som forårsaket skaden uten å ha lovpålagt forsikring.

Det fins eksempler fra rettspraksis, der skadevolder uten ansvarsforsikring er blitt dømt til å betale 11,5 millioner. Dette vil i nærmest alle tilfeller medføre at en blir gjeldsslave for resten av livet.

Bedre erstatningsdekning ved ulykker – erstatningspostene

Bakgrunnen for at det nå innføres lovpålagt ansvarforsikring, er å sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker.

Skulle man bli påført en personskade som følge av en el.sparkesykkel, vil dette kunne danne grunnlag for erstatning for økonomisk og ikke økonomisk tap. Erstatningsposter som da vil være aktuelle er; påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, tap av hjemmearbeidsevne, menerstatning og evt. oppreisningserstatning.

Den som blir skade av en el.sparkesykkel må da melde fra til forsikringsselskapet så snart som en har fått kunnskap om skaden. Som oftest er det en meldefrist på 1 år.

Advokatbistand

Dersom du blir utsatt for en skade eller ulykke, kan det være et godt råd å ta kontakt med advokat. Erstatningssaker kan reise kompliserte juridiske spørsmål om økonomisk tap, årsakssammenheng mm.

Er man blitt påført en personskade som følge av kjøring med el.sparkesykkel, vil forsikringsselskapet hvor forsikringen er tegnet dekke rimelige og nødvendige utgifter.

Dersom kjøretøyet er uforsikret plikter Trafikkforsikringsforeningen å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandlingen av saken.

Relaterte saker

Publisert: 26. september 2023

Nye kloke hoder!               

Elisabeth Torkellsen og Vebjørn Søndenaa Rullestad fra henholdsvis Veavågen og Skjold tiltrådte i august som nye advokatfullmektiger. De er begge nyutdannede fra studier i Bergen og er klare for spennende dager i advokatbransjen.  

Publisert: 20. september 2023

Advokatbevilling til Magnus Stene Holstad

Etter å ha arbeidet hos oss som advokatfullmektig siden august 2021 mottok Magnus Stene Holstad tidligere denne uken sin advokatbevilling. I fullmektigperioden har han arbeidet innenfor et bredt spekter av områder med særlig fokus på sivile tvister på vegne av privat- og næringsklienter.   Vi gratulerer!

Publisert: 18. september 2023

Advokat Ben Einar Grindhaug gjenoppnevnt som fast forsvarer

Ved oppnevningen har Domstolsadministrasjonen særlig lagt vekt på hans formelle og personlige kvalifikasjoner.  Nærhet og tilgang til domstolene er også tillagt vekt, sammen med domstolenes erfaring med hans arbeid i forrige periode.  Det er gledelig å se at begge domstolslederne lokalt/regionalt dermed har satt pris på hans solide kompetanse og lokale tilhørighet ved oppnevningen for […]

Publisert: 6. september 2023

Ung i Næring – høstens happening

Vi gjentar suksessen fra i vår og inviterer nå til andre samling i Ung i Næring.  Vi lover også denne gang en kveld med faglig innhold, god mat og drikke, DJ og kjempegod stemning. Ung i Næring er et nettverk for unge under 40 i næringslivet på Haugalandet, på tvers av bransjer.  Det gjennomføres uformelle […]

Publisert: 1. september 2023

Advokat Sverre Hetland fast bistandsadvokat for en ny periode

Oppnevningen bygger på innstillinger fra førstelagmannen i Gulating lagmannsrett og uttalelse fra Sorenskriveren i Haugaland og Sunnhordland tingrett, som bl.a. har foretatt sine vurderinger på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, relevant praksis, personlige egenskaper og om det er flere med verv som fast forsvarer eller fast støtteadvokat ved same advokatfirma. Det er også lagt vekt på […]

Publisert: 26. juni 2023

Vebjørn Søndenå Rullestad ansatt som ny advokatfullmektig

Vi har ansatt Vebjørn Søndenå Rullestad som ny advokatfullmektig.  Vebjørn er fra Skjold i Vindafjord og utdannet ved Universitetet i Bergen.  Han tiltrer i august 2023.