Advokat Høines mener Bergen kommune kan ha brutt opplæringsloven

I en artikkelserie har Bergens Tidende satt søkelyset på manglende spesialundervisning til barn i Bergensskolene under pandemien.  Vår advokat Jan Henrik Høines er spesialist på skolerett og er intervjuet i saken.

I intervjuet uttalte Høines at Bergen kommune kan ha brutt en rekke bestemmelser i opplæringslo­ven, blant annet fordi kommunen ikke har over­sikt over hvor mange elever som har mistet spesialundervisning i sko­lene.  Han har bl.a. vist til at kommunen ikke synes å ha (hatt) kontroll på hvor mange elever som har rett til slik undervisning og at manglende spesialundervisning kan representere et brudd på skoleelevenes indivi­duelle rett til tilrettelagt oppæring.

Les hele intervjuet med Bergens Tidendes her (dessverre betalingsmur)

Mener du at du eller dine barn har mistet lovpålagt spesialundervis­ning under Covid-epidemien?  Ta gjerne uforpliktende kontakt med advokat Jan Henrik Høines via kontaktinformasjonen du finner ved å følge denne lenken.

Relaterte saker

Publisert: 16. juni 2024

Advokat Eike prosederer sak om likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet for Høyesterett

Saken gjelder en anke til Høyesterett over Gulating lagmannsretts dom 6. februar 2024, og saken gjelder lønnskrav fra arbeidstakere i et bemanningsforetak.  Det rettslige spørsmålet er om likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a kommer til anvendelse for arbeid som utleid til innleieselskaper med virksomhet på flerbruksfartøyer i offshorenæringen eller om arbeidsforholdet er omfattet av skipsarbeidsloven […]