«Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit»

Visste du at det faktisk kan være urettmessig å hjelpe andre med egen nettbank?  Under overskriften «Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit» retter NrK fokus mot en ukjent, men høyst reell problemstilling i en artikkel denne uken.

 

Med en stadig mer digital hverdag er problemstillingen som tas opp i artikkelen til NRK noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i.  Behovet for å ha det formelle i orden før man hjelper eldre slektninger eller bekjente via digitale ordninger er viktig.

Løsningen på dilemmaet er i de aller fleste tilfeller en fremtidsfullmakt det er svært enkelt å opprette.  Vi bistår gjerne og jevnlig med dette, så ta kontakt med våre spesialiserte advokater dersom dette er noe du lurer på.

Relaterte saker

Publisert: 16. juni 2024

Advokat Eike prosederer sak om likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet for Høyesterett

Saken gjelder en anke til Høyesterett over Gulating lagmannsretts dom 6. februar 2024, og saken gjelder lønnskrav fra arbeidstakere i et bemanningsforetak.  Det rettslige spørsmålet er om likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a kommer til anvendelse for arbeid som utleid til innleieselskaper med virksomhet på flerbruksfartøyer i offshorenæringen eller om arbeidsforholdet er omfattet av skipsarbeidsloven […]