Inger Amdal Osvåg

advokatfullmektig

/ 47 90 35 87 / iosvaag@eurojuris.no

Erfaring

2019 - Nå
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS
2016 - 2019
Juridisk rådgiver, Karmøy kommune

Utdanning

2011 - 2016
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Relaterte saker

Publisert: 4. desember 2019

Handleplikt mot mishandling av barn – ny dom fra Høyesterett

Saken gjaldt spørsmålet om en stefar kan straffes for medvirkning til en mors mishandling av sine tre barn. Stefaren hadde enkelte ganger forsøkt å skjerme barna, men da moren kastet datteren så hardt i gulvet at hun ble påført alvorlige hjerneskader, ventet han i tre dager før han ringte etter ambulanse. Jenten døde etter to […]

Publisert: 26. september 2019

Ubetinget fengsel for ulovlig bygging i strandsonen

I en nylig avsagt dom fra Agder lagmannsretten ble grunneier og entreprenør (styreleder i selskapet) dømt til fengsel i 45 dager, hvorav 24 dager ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg ble en underleverandør idømt en bot på kr. 200 000. Saken gjaldt en rekke brudd på plan – og bygningsloven. […]