Inger Osvåg Søvre er tilbake hos oss etter endt foreldrepermisjon

Inger har særlig erfaring med saker knyttet til arv- og skifterett, samt barnevernssaker og foreldretvister.

Kontakt henne via telefon 479 03 587 eller iosovre@eurojuris.no dersom du har spørsmål, trenger rådgivning eller er i en rettslig prosess.

Relaterte saker