Nye regler om skattlegging av privat forbruk i selskaper

Personlig bruk av hus, hytter, båter og biler tilhørende private selskaper, uten at det betales skatt av forbruket, er et forhold skattemyndighetene lenge har slitt med å komme til livs.  Nå har Finansdepartementet distribuert et nytt høringsbrev med forslag til nye særregler for skattlegging av konsum i private selskaper, som i praksis innebærer en regelrett bråstopp for slik virksomhet.

I departementets forslag (som du kan lese her) fremholdes at en eier med bestemmende innflytelse i et aksjeselskap mv. eller ansvarlig selskap mv. som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, heretter som hovedregel vil bli ansett for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Den skattepliktige fordelen denne disposisjonsretten utgjør, skal fastsettes sjablongmessig og sjablongene foreslås satt bevisst høyt, slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum. I tillegg foreslår departementet særregler ved overdragelse av slike formuesobjekter fra selskap til eier eller eiers nærstående.

Forslaget innebærer at det innføres et prinsipp om omvendt bevisbyrde for eiendeler i virksomheten som kan benyttes privat, slik at det vil være aksjonæren som må bevise at eiendelen er brukt i selskapets virksomhet for å unngå beskatning.   Videre er sjablonginntektene foreslått til hele 104 % av verdien per år for båt, fly og helikopter, samt 26 % for bolig og fritidseiendom, slik at det i praksis blir svært kostbart for så vel selskapet som aksjonæren å eie og bruke slike eiendeler.

De nye reglene, som er foreslått innført fra nyttår av, innebærer i bunn og grunn en «bråstopp» for den hittil utbrede praksisen med å erverve eiendeler i selskapet for privat bruk.   Dette er da også en villet konsekvens, som departementet uttrykker direkte i brevet.

Det er viktig å være oppmerksom på at det samtidig er foreslått nye skatteregler for tilfeller hvor de aktuelle eiendelene selges fra selskapet til majoritetseieren, hvor den skattemessige fordelen blir skattlagt som utbytte dersom kjøpesummen er lavere enn kostpris og/eller virkelig verdi.

Det er all mulig grunn til å anta at forslaget, som er i kjernen for regjeringens plattform, vil ble vedtatt helt eller delvis i samsvar med forslaget.  Selskaper som har eiendeler som vil vil bli omfattet av lovendringen og som ønsker å kvitte seg med disse innen loven trer i kraft bør derfor handle raskt.

Ta kontakt med vår fagansvarlige advokat for skatt og avgift, Hans-Jacob Reinlund Sæther, dersom du ønsker bistand til å vurdere eller iverksette nødvendige tiltak i anledning lovendringen.

Relaterte saker

Publisert: 19. mars 2023

Kvinnovasjonssamling hos Eurojuris Haugesund

Selv om det har vært en positiv utvikling, er det fortsatt arbeid å gjøre for å øke antall kvinnelige styremedlemmer i mindre selskaper og i andre bransjer enn de mest tradisjonelle. Det er også viktig å fortsette arbeidet med å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, slik at flere kvinner blir kvalifiserte til å ta på […]

Publisert: 8. mars 2023

Gratulerer med Kvinnedagen

Så langt har ingen land i verden oppnådd full likestilling, selv om temaet har stått på agendaen i mer enn 100 år. Fortsatt opplever mange kvinner og jenter diskriminering basert på kjønn, bl.a. knyttet til manglende rett til utdanning og helsetjenester, vold i hjemmet, tvangs­ekteskap, kjønnslemlestelse og menneske­handel. Kvinner har dessuten i snitt lavere lønn […]

Publisert: 9. januar 2023

«Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit»

Med en stadig mer digital hverdag er problemstillingen som tas opp i artikkelen til NRK noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i.  Behovet for å ha det formelle i orden før man hjelper eldre slektninger eller bekjente via digitale ordninger er viktig. Løsningen på dilemmaet er i de aller fleste tilfeller en […]

Publisert: 3. januar 2023

Regelendring med stor betydning for entreprenørene

  Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale […]

Publisert: 28. november 2022

Kommunal vei gjøres privat